Strona Główna

 • INFORCENTRUM - Grodziskie Centrum Informacji
 • ul. 1 Maja 4 Grodzisk Mazowiecki (budynek dworca PKP)
 • tel./fax (0 prefiks 22) 755-71-22
 • e-mail: infocentrum@grodzisk.pl
 • www.praca.grodzisk.pl

Wskaźniki:

Zasiłek dla bezrobotnych:

podstawowy (100%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 823,60 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 646,70 zł

obniżony (80%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 658,90 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 517,40 zł

podwyższony (120%):

 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 988,40 zł
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 776,10 zł

  Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 660,60 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. M.P. 2013 poz. 391)

Wynagrodzenia i składki.

Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2014r.) 1.680,00 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw.2013 r. (obowiązuje od 1.12.2013r.) 3.651,72 zł

Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.) 2,45%

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%
Na stronie praca.grodzisk.pl

Pracodawca ma możliwość:

Pracobiorca (bezrobotny, poszukujący pracy) może:

 • przeglądać aktualne oferty pracy
 • skorzystać z wzorów CV
 • uzyskać informacje jak przygotować własne CV i list motywacyjny

Ponadto na naszej stronie można uzyskać:

 • informacje, gdzie odbyć interesujące szkolenie,
 • adresy Urzedów Pracy,
 • internetowe adresy przydatnych witryn